ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร-วันที่-11-พ.ค.2558


หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน โยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประจาปีการศึกษา 2557

วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 ณ ฟาวเท่นทรี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประจาปีการศึกษา 2557

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ ฟาวเท่นทรี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา


สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)


อ่านเพิ่มเติม...

Who's Online

We have 3 guests and no members online

Counter

United States 72.0% USA
Reserved 21.4% Reserved
Thailand 6.4% Thailand

Total:

5

Countries
001274
Today: 19
Yesterday: 31
This Week: 70
Last Week: 134
This Month: 102
Last Month: 542

บุคลากร 1

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

นางสาวกัลยวรรธน์ สาลีวรรณ

บุคลากร 2

เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายประกันคุณภาพ

นางดารณี เนตรถาวร

บุคลากร 3

เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายประกันคุณภาพ

นางสาวบุษรานรี จันทร์โตพฤกษ์

ลิงค์กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

ลิงค์ทั้งหมด ⟶

ฝ่ายแผนงานและนโยบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เปิด: 08.30 - 16.30 น.

ฝ่ายการเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เปิด: 08.30 - 16.30 น.

ฝ่ายพัสดุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เปิด: 08.30 - 16.30 น.

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com